Hasan Hüseyin BÜYÜKALADAĞ
İlçe Sağlık Müdürü
 
 
 
Telefon : 0332 418 10 21
Faks      : 0332 418 14 62
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HADİM İLÇE DEVLET HASTANESİ
HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
Sıra No
Sunulan Hizmetin Adı
Başvuruda İstenen Bilgi/ Belgeler
Hizmetin Tamamlanma Süresi
(En Geç)
1-
Hekim Seçme
1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik, 2-Seçilen Hekim İsmi
Muayene için başvuru yapıldığı an (15 dakika)
2-
Poliklinik Muayene
1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik, 2-Yeşil Kartlılardan Onaylı Karne
3-Çalışan SGK’lılardan Vizite Kâğıdı
1 saat (tetkik istenmesi durumunda 3 saat)
3-
Hasta Yatışı
1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik, 2-Hasta Dosyası (Varsa)
Muayene sonrası hasta servisine kayıt yapılana kadar geçen süre (15 dakika)
4-
Adli Muayene
1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik, 2- Polis, Jandarma istemi, 3- Trafik Kazası Olması halinde 4- Şüpheli Muayeneler Sonrası
1 saat
5-
Laboratuar Tetkikleri
1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik, 2-Hekim İstemi
Tetkiklerde istem kâğıdı ile tetkik birimine müracaattan sonucu aldığı ana kadar geçen süre ( 2 saat )
6-
Röntgen Çekimi
1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik, 2-Hekim İstemi
Müracaat edip hizmeti aldığı beklemeler dahil sürenin toplamı (1 saat)
7-
Ultrasonografik Tetkikler
1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik, 2-Hekim İstemi
Müracaat edip hizmeti aldığı beklemeler dahil sürenin toplamı  (1 saat)
8-
Endoskopi - Kolonoskopi
1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik, 2-Hekim İstemi
Müracaat edip hizmeti aldığı beklemeler dahil sürenin toplamı (1 saat)
9-
Doğum Hizmetleri
1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik, 2-Yatış Onayı, 3-Hastanın Tüm Tetkikleri,
4-Hasta Dosyası
Müracaat edip hizmeti aldığı beklemeler dahil sürenin toplamı (1 gün)
10-
Ameliyat Planı ve Gerçekleştirilmesi
1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik, 2-Yatış Onayı, 3-Hastanın Tüm Tetkikleri,
4-Hasta Dosyası
Ameliyat kararından sonra ameliyat operasyonunun yapıldığı ana kadar beklediği süreler (1 gün-5 gün arası)
11-
Epikriz Raporu
1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik, 2-Dilekçe
Müracaat edip hizmeti aldığı beklemeler dahil sürenin toplamı
12-
Ameliyat Raporu
1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik, 2-Dilekçe
Müracaat edip hizmeti aldığı beklemeler dahil sürenin toplamı (1 gün – 5 gün arası)
13-
Hasta Hakları Başvurusu
1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik, 2-Başvuru Formu
Müracaat edip hizmeti aldığı beklemeler dahil sürenin toplamı (1 saat)
14-
Günübirlik Tedavi Kapsamında Küçük Cerrahi Müdahale
1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik, 2-Hastanın Tüm Tetkikleri
Ameliyat kararından sonra ameliyat operasyonunun yapıldığı ana kadar beklediği süreler (1 gün)
15-
Sürekli İlaç Kullanım Raporu
1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik, 2-Hastanın Tüm Tetkikleri(Gerekirse), 3-Hekim İstemi
Müracaat edip hizmeti aldığı beklemeler dahil sürenin toplamı (1 saat tetkik halinde 3 saat9)
16-
Akli Durum Raporu
1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik, 2- -Resmi Kurumdan Raporun istenem amacını belirtir yazı
Müracaat edip hizmeti aldığı beklemeler dahil sürenin toplamı (1 saat tetkik halinde 3 saat)
17-
İşe Giriş Raporu
1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik, 2-Hastanın Tüm Tetkikleri, 3-Fotoğraf
Müracaat edip hizmeti aldığı beklemeler dahil sürenin toplamı (1 saat tetkik halinde 3 saat)
18-
Silah Ruhsatı Raporu
1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik, 2-Hastanın Tüm Tetkikleri,
Müracaat edip hizmeti aldığı beklemeler dahil sürenin toplamı (1 saat tetkik halinde 3 saat)
19-
Sürücü Olur Raporu
1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik, 2-Hastanın Tüm Tetkikleri, 3-Fotoğraf
Müracaat edip hizmeti aldığı beklemeler dahil sürenin toplamı (1 saat tetkik halinde 3 saat)
20-
Portör Muayenesi Raporu
1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik, 2-Hastanın Tüm Tetkikleri,
Müracaat edip hizmeti aldığı beklemeler dahil sürenin toplamı (1 saat tetkik halinde 3 saat)
21-
Ölüm Defin Raporu ve Mernis Tutamağı
1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik, 2-Hastanın Tüm Tetkikleri,
Ölümden itibaren 10 gün içinde
Tamamlanır
22-
Acil Muayene
1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik (Acil Durumlarda veri İstenememektedir)
Müracaat edip hizmeti aldığı beklemeler dahil sürenin toplamı(1 saat tetkik halinde 3 saat)
23-
112 ambulans ile acil yardım hizmeti
1-112 Komuta Kontrol merkezinden Gelen İhbar,
Müracaat edip hizmeti aldığı beklemeler dahil sürenin toplamı (kayıt defteri süresi esas alınır)
24-
Ambulans İle Hasta Nakil Hizmeti
1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik, 2-Hastanın Tüm Tetkikleri, 3-Epikiriz Raporu
Müracaat edip hizmeti aldığı beklemeler dahil sürenin toplamı ( 1,5 saat)
25-
İM-İV enjeksiyon Hizmeti
1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik, 2- Onaylı Tabip Reçetesi
Müracaat edip hizmeti aldığı beklemeler dahil sürenin toplamı (0,5 saat)
26-
Pansuman
1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik, 2-Tabip Önerisi
Müracaat edip hizmeti aldığı beklemeler dahil sürenin toplamı (0,5 saat)
27-
Bağışıklama Hizmetleri
1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik, 2- S.B. Aşı takvim Çizelgesi
Müracaat edip hizmeti aldığı beklemeler dahil sürenin toplamı (0,5 saat)
28-
Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Hizmetleri
1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik
Müracaat edip hizmeti aldığı beklemeler dahil sürenin toplamı ( 0,5 saat)
29-
Satın Alma Hizmetleri
Mevzuat Hükümleri Kapsamındaki Belgeler
Mevzuat kapsamındaki Süreler
30-
Morg Hizmetleri
1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik 2-Ölüm Defin Raporu
Müracaat edip hizmeti aldığı beklemeler dahil sürenin toplamı
31-
Bilgi Edinme Başvurusu
1-Dilekçe
Bilgi Edinme Kanunu kapsamındaki süreler (15 gün)
 
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
 
İlk Müracaat Yeri
İkinci Müracaat Yeri
Adı Soyadı
:
Yaşar AKDAĞ
Adı Soyadı
:
Dr. Musa BARUT
Ünvan
:
Hastane Müdürü
Ünvan
:
Başhekim
Adres
:
Hadim İlçe Hastanesi Hadim KONYA
Adres
:
Hadim İlçe Hastanesi Hadim KONYA
Tel
:
0 332 418 1021
Tel
:
0 332 418 1021
Faks
:
0 332 418 1462
Faks
:
0 332 418 1462
e-Posta
:
Konyadhs11@saglik.gov.tr
e-Posta
:
Konyadhs11@saglik.gov.tr
 
 
NOT    :Hizmetlerin sunum süreleri olarak;
 O hizmeti almak için vatandaşın müracaatı ile hizmetin sunumunun gerçekleştiği zaman diliminde beklediği en çok süre her hizmet ayrı ayrı değerlendirilerek yazılacaktır.